ปอดอักเสบ อย่าปล่อยให้รุนแรง

234

อาการของโรคปอดอักเสบ เป็นอาการผิดปกติที่เกิดมาจากการที่กระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายทำงานผิดปกติ โดยจะเป็นส่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ อาการเบื้องต้นจะทำให้การหายใจมีความรู้สึกอึดอัด หายใจลำบาก ซึ่งความรุนแรงจะสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รุนแรงน้อย ไปจนถึงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหนัก จนสามารถถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังมีปัญหาภาวะปอดอักเสบ หรือมีอาการที่ผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้รีบเข้าขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อทำการตรวจ และรักษาตามขั้นตอน เพื่อจะช่วยในการบรรเทาอาการให้หายดีได้ในเร็ววัน

วิธีรักษาปอดอักเสบ

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะของโรคปอดอักเสบแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการพิจารณาการรักษาตามอาการเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันการดื้อยาจากการรักษา และสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีอาการปอดอักเสบที่เกิดขึ้นมาจากการติดเชื้อ แพทย์จะทำการให้ยาฆ่าเชื้อตามชนิด ของเชื้อที่เจอ และจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าหากหลังจากรับยาติดต่อกันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ

ป้องกันปอดอักเสบ

การป้องกันอาการปอดอักเสบ สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการดูแลสุขภาพ ทำให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ หากร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานของที่มีประโยชน์ จะช่วยให้ห่างไกลจากอาการปอดอักเสบได้ และนอกจากนี้ผู้ที่อยากป้องกันโรคปอดอักเสบ เบื้องต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบโดยตรงได้อีกด้วย หรือก็คือ เป็นอีกทางเลือกหลักของการป้องกันอาการปอดอักเสบได้นั่นเอง แต่การเข้ารีบการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการประเมินก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง

อาการโรคปอดอักเสบ

อาการของโรคปอดอักเสบ จะมีอาการที่คล้ายกับอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยจะมีอาการที่เริ่มจากน้อยไปจนมีอาการที่รุนแรงตามลำดับ ซึ่งความแตกต่างหว่างโรคปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่นั้น จะมีความแตกต่างกันดังนี้

  • มีอาการไอ มีเสมหะ มีไข้ และหนาวสั่น
  • ผู้ป่วยจะมีอาการหอบหายใจเร็ว และอาจได้ยินเสียงดังกรอบแกรบจากปอด
  • มีอาการเจ็บหน้าอกขณะหายใจ
  • ในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุอาจมีอาการซึม และมีอุณหภูมิร่างการผิดปกติ
  • เด็กเล็กอาจมีอาการไม่ดูดนม หรือน้ำ ท้องอืด และอาเจียน

การป้องกันโรคปอดอักเสบที่ดีที่สุดก็คือการเข้ารับการฉีดวัคซีน และออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ป่วยที่ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคปอดอักเสบก็คือ เด็กเล็ก และผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงต้องทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบก็จะมีด้วยกัน 2 ชนิด ก็คือ ชนิด 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์ โดยการฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพียงเท่านั้น