ชากัญชามีประโยชน์อย่างไร

297

หลังจากมีประกาศกฎหมายให้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ที่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ 2565 เป็นต้นไป โดยมีผลให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชา-กัญชงที่มีสาร THC เกิน 0.2% ที่ยังคงถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่

ซึ่งการปลดล็อคกัญชา-กัญชงให้ถูกกฎหมายในครั้งนี้คือในเรื่องของการปลูก การกิน การสูบ การนำไปแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรม​ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่จำเป็นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย. ในกรณีแปรรูปและต้องจดแจ้งแอปพลิเคชั่นปลูกกัญ ในกรณีของการปลูกกัญชาจะทำให้สามารถปลูกกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายและสามารถนำประโยชน์จากกัญชาไปใช้ได้

เมนูเครื่องดื่มชากัญชาและชากัญชง

ซึ่งได้มีเครื่องดื่มมากมายที่ได้กลายมาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยม ที่ไม่พ้นเครื่องดื่มอย่างเมนูผลิตภัณฑ์ชาต่าง ๆ ที่กำลังมีกระแสเป็นอย่างมาก ดังนั้นก็คือชากัญชา และชากัญชง ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปถึงส่วนผสมที่นำเอาทำเป็นเครื่องดื่ม หรือส่วนผสมของเครื่องดื่มนำมาวางจัดจำหน่ายกันเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศปลดล็อคกฎหมายกัญชา-กัญชง อย่างเป็นทางการ ก็ทำให้เมนูผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่าง ๆ ของกัญชานั้นได้รับความนิยมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกใช้ปริมาณการใช้และการชงในอัตราส่วนตามที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ได้กำหนด

ปริมาณการชางชากัญชา-ชากัญชงให้เหมาะสม

สำหรับกรณีที่ใช้ใบสดมาทำเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่ม ให้ใช้ในปริมาณใบกัญชา-กัญชงสด ล้างสะอาดในปริมาณ 1-2 ใบ จากนั้นทำการขยี้ และนำไปต้มกับน้ำต้มสุก เพื่อที่จะได้ชาออกมาในรูปแบบพร้อมรับประทาน แต่ถ้าหากใช้ใบแห้งมาเป็นส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม ให้ใช้ปริมาณเท่ากับปริมาณของการชงชาแห้งปกติ โดยสามารถกะปริมาณได้โดยใช้ช้อนเป็นตัววัด ที่ 1 ช้อน กำลังดี และการต้มสุกของส่วนผสมที่เป็นใบแห้ง จะใช้เวลาในการต้มสุกอยู่ที่ประมาณ 15 นาทีเท่านั้น

ประโยชน์ของการดื่มชากัญชา-กัญชง

จากข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยโดยแลปวิจัย ได้บอกเอาไว้ว่าสำหรับการนำใบกัญชา-กัญชงมาทำเป็นเครื่องดื่มอย่างชา จะทำให้ยังได้รับในส่วนของประโยชน์จากสาร THCA และ CBDA ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยให้ผู้ดื่มนั้นรู้สึกถึงความผ่อนคลาย ลดอาการปวด อาการอักเสบ หรือใช้ดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง จะเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการปลดล็อคกัญชาให้ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมารับประทานหรือทำเป็นเครื่องดื่ม โดยควรเลือกซื้อใบกัญชาแบบออแกนิคเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนถึงหากเลือกซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปต้องไม่ลืมเช็คว่าได้ผ่านการรับรองจากอย. หรือไม่ รวมถึงศึกษาวิธีการนำมาปรุงหรือใช้รับประทานให้ถูกวิธีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพนั่นเอง