ระบบน้ำ RO (Reverse Osmosis) คืออะไร

217

การมีน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ถือว่าเป็นผลดีต่อร่างกาย เพราะว่าเราต้องการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมสำหรับการทำงาน ทำให้โลหิตไม่ข้นหนืดและโลหิตในร่างกายสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น น้ำที่เราดื่มควรมีความสะอาดไร้สารเคมีเจือปน โดยน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จะมีความสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะกับการดื่มดับกระหายระหว่างวัน

ระบบน้ำ RO คืออะไร?

เป็นวิธีการกรองน้ำโดยใช้เยื่อกรองที่เรียกว่า Membrane ที่ทำจากใยสังเคราะห์เซลลูโลส ความละเอียด 0.0001 ไมครอน ซึ่งถือว่ามีความละเอียดมากๆ หากนำมาเปรียบเทียบกับเส้นผมของมนุษย์ที่มีขนาด 100 ไมครอน และไวรัสที่มีขนาด 0.02 ไมครอน แล้ว เยื่อกรอง Membrane จะมีความละเอียดกว่ามาก มันจึงมีประสิทธิภาพทำให้สิ่งปนเปื้อน หรือสารละลายต่างๆ ไม่สามารถที่จะผ่านเยื่อกรองที่มีความละเอียดขนาดนี้ได้ โดยสิ่งปนเปื้อนต่างๆจะถูกจำกัดทิ้งไป น้ำที่ผ่านการกรองด้วยะบบ RO จึงมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก

จุดประสงค์ของการใช้เครื่องกรองน้ำ RO

โดยจุดประสงค์ในการใช้งานมีดังนี้ กรองน้ำบรรจุขวดเพื่อใช้สำหรับดื่ม, ใช้กรองน้ำในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ, กรองน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, ใช้งานใน Aquarium, การผลิต Hydrogen, และใช้ในการผลิตน้ำจืดที่ได้มาจากน้ำทะเล

ระบบน้ำ RO มีขั้นตอนการกรองดังนี้

  • Sediment Filter เป็นขั้นตอนของการกรองตะกอนที่มีความหยาบในขั้นต้น โดยที่สิ่งสกปรกและตะกอนหยาบต่างๆที่มักจะปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น สนิมเหล็ก, ทรายที่มีความละเอียด, จุลินทรีย์, เศษผงต่างๆ และในขั้นตอนนี้มีความสามารถในการกรองสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมได้ถึง 5 เท่า เลยทีเดียว
  • Pre – Carbon Filter ในขั้นตอนนี้สารที่ใช้กรองคือถ่านกัมมันต์ มีประสิทธิภาพในการลดคลอรีน เพิ่มคุณภาพของน้ำโดยการปรับปรุง กลิ่น สี และรสของน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นจากคลอรีน สารอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง และผงซักฟอกฟีนอล
  • Membrane มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ำ ขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ความดันของน้ำผ่านเยื่อกรอง Semipermeable Membrane มีขนาดของรูที่ 0.0001 ไมครอน ซึ่งมีความสามารถในการขจัดโลหะหนักและสารเคมีต่างๆอย่างเช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม ฯลฯ และเชื้อโรคต่างๆที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำได้ถึง 95% เลยทีเดียว
  • Post Carbon Filter เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ถ่านกัมมันต์อีกครั้งในการกรอง เป็นการปรับปรุงรสชาติของน้ำ ขจัดกลิ่นต่างๆ ทำให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ มีกลิ่น และรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

การดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์จะสามารถทำให้ร่างกายเราสดชื่น และระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น ซึ่งระบบน้ำ RO ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้กรองน้ำขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ คุณก็จะได้น้ำสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนไว้ดื่มระหว่างวัน