บุคลิก ลักษณะนิสัย ของคนเกิดในปีนักษัตรต่างๆ

231

ปีนักษัตร คือ ปีที่มีการใช้สัตว์ให้เป็นสัญลักษณ์ โดยใน 1 รอบ จะมี 12 ปี โดยที่คติความเชื่อนี้จะมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีน แต่ย้อนไปในสมัยอาณาจักรสุโขทัยคนไทยก็ได้นำเอาปีนักษัตรนี้มาใช้จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าคนที่เกิดในปีนักษัตรต่างๆ จะมีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันดังนี้

ปีชวด (ปีหนู)

คนเกิดในปีชวด จะเป็นคนที่ดูมีสเน่ห์ มีความฉลาด สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี ชอบความเป็นส่วนตัว แม้จะมีปัญหาหนักใจแต่ก็ไม่ชอบเล่าให้ใครฟัง ชอบที่จะพึ่งพาตัวเอง เป็นคนนิ่งๆผู้คนเดาใจได้ยาก

ปีฉลู (ปีวัว)

ลักษณะนิสัยของคนเกิดปีฉลูคือ มีความเป็นตัวตนสูง ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจของผู้ใด ไม่ชอบให้ใครสั่งการ อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆได้สูง มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ คนอื่นสามารถพึ่งพาได้

ปีขาล (ปีเสือ)

สำหรับคนที่เกิดในปีขาลจะชอบทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง เป็นคนที่โกรธง่ายแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม มีความเป็นผู้นำ แต่ก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่า ขี้หึง รักใครรักจริง

ปีเถาะ (ปีกระต่าย)

เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน มีเมตตาต่อผู้อื่น จึงเป็นที่รักของผู้คน  มีความอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆได้ง่าย จึงทำให้มองโลกในแง่ร้ายอยู่บ่อยๆ หวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆจึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่บ่อยๆ

ปีมะโรง (ปีมังกร)

คนที่เกิดปีมะโรงจะมีความเป็นผู้นำสูง มีอำนาจ เป็นที่ยอมรับของผู้คน มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความคล่องแคล่ว พูดคำไหนคำนั้น พูดจาดี เป็นที่ปรึกษาให้แก่คนอื่นได้

ปีมะเส็ง (ปีงู)

คนที่เกิดปีมะเส็งจะดูมีสเน่ห์ มีความฉลาด และมีความอดทน หากคิดจะทำสิ่งใดแล้วจะไม่มีใครมาเปลี่ยนใจได้ มีความสงบเยือกเย็น และไม่ค่อยชอบการเข้าสังคม

ปีมะเมีย (ปีม้า)

คนที่เกิดปีนี้จะเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุย พูดจามีสาระน่าฟัง เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความอดทนต่อปัญหาต่างๆ เป็นที่น่านับถือของคนทั่วไป

ปีมะแม (ปีแพะ)

มีความอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อย มารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆได้ง่าย บางทีก็มีความกังวลมากเกินไป แต่หากได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดจะทำอย่างเต็มที่

ปีวอก (ปีลิง)

คนเกิดปีวอกจะมีนิสัยชอบสนุกสนาน ร่าเริง ทำสิ่งใดจะมีความรวดเร็ว ว่องไว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี เข้ากับสังคมได้ง่าย

ปีระกา (ปีไก่)

เป็นคนพูดจาดีมีความน่าเชื่อถือ สามารถจูงใจ โน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นได้ เมื่อทำสิ่งใดจะมีการวางแผนล่วงหน้า มีความห่วงใยชอบช่วยเหลือคนอื่น

ปีจอ (ปีหมา)

เป็นคนช่างสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว รู้จักในการระมัดระวังตัวสูง เป็นคนที่มีเหตุผล ซื่อสัตว์ มีความเป็นมิตร เป็นคนที่มองคนออก ชอบพูดชอบคุยกับผู้อื่น

ปีกุน (ปีหมู)

คนเกิดปีกุนจะเป็นคนที่มีความฉลาด มีความน่าเชื่อถือ ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจดี ไม่คิดเคียดแค้นคนอื่น รู้จักให้อภัย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับลักษณะนิสัยตามปีนักษัตรต่างๆ แต่ว่าความเชื่อหรือคำทำนายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเท่านั้น สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การกระทำของเราต่างหากที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยอย่างไร