ฟาร์มโซลาเซลล์ มีกี่แบบ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

244

ฟาร์มโซลาเซลล์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของโรงงานผลิตไฟฟ้า แต่เป็นการผลิตมาจากแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อให้ค่าไฟถูกลง ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการทำโซลาฟาร์มมากขึ้นเพื่อนำไปขายให้กับการไฟฟ้า หรือใช้เอง โดยการติดตั้งก็มีหลายแบบด้วยกัน

รูปแบบการติดตั้งแผงใน ฟาร์มโซล่าเซลล์

การติดตั้งแบบยึดอยู่กับที่

การติดตั้งแบบนี้ ต้องหาองศาในการติดตั้ง และตรวจสอบปริมาณ ความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละวันว่ามีมากน้อยขนาดไหน เพื่อให้แผงได้รับแสงให้มากที่สุดส่งผลให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อดีของการติดตั้งแบบยึดอยู่กับที่ก็คือ มีต้นทุนในการติดตั้ง และค่าบำรุงรักษาต่ำ แต่อย่างไรก็ตามก็จะรับแสง และผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดในบางช่วงเวลาของวันเท่านั้น

การติดตั้งแบบหมุนตามดวงอาทิตย์

วิธีนี้แผงโซลาเซลล์จะหมุนไปรับแสงของดวงอาทิตย์ได้ โดยใช้โปรแกรมควบคุมการหมุน เพื่อให้ได้รับแสงตลอดเวลา และมากที่สุดทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าทำได้ในปริมาณที่มากกว่าแบบแรก แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงกว่าเช่นกัน

การติดตั้งโซล่าฟาร์มแบบลอยน้ำ

จะเป็นการติดตั้งบนทุ่นที่ลอยน้ำได้ ซึ่งการติดตั้งแบบนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้ามากว่าบนดิน นั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพมากกว่า และยังไม่เสียที่ดินในการติดตั้งอีกด้วย

ข้อดีของ ฟาร์มโซลาเซลล์

ช่วยประหยัดพลังงาน – โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก การใช้พลังงานโซลาเซลล์จะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก

พลังงานที่สะอาด มีใช้ไม่จำกัด – โซลาเซลล์ ผลิตมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษ และตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นเราก็สามารถใช้ผลิตพลังงานอย่างไร้ขีดจำกัด

การติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน – การติดตั้งโซลาเซลล์มีส่วนประกอบหลัก ๆ เพียง แผงโซลาเซลล์ สายไฟ แบตเตอรี่ ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้ว

ข้อจำกัดของการใช้ ฟาร์มโซลาเซลล์

ยังผลิตพลังงานได้ไม่แน่นอน – การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะสามารถทำได้ในช่วงกลางวันเท่านั้น อีกทั้งความเข้มของแสงก็มีผลต่อการผลิต ปริมาณที่ได้จึงไม่แน่นอน

ต้องใช้พื้นที่มาก – การจะผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ให้ได้ปริมาณมาก ก็จำเป็นต้องมีการติดตั้งแผงที่มากขึ้นไปด้วย ดังนั้นต้องมีพื้นที่ที่มากเพียงพอในการติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่คุ้มค่า – นอกจากจะต้องใช้พื้นที่ที่มากเพียงพอ ยังต้องคำนึงถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นสายไฟรวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันสายไฟ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลำเลียงพลังงาน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการทำฟาร์ม

ถึงแม้ในปัจจุบันการทำ ฟาร์มโซลาเซลล์ อาจจะยังมีไม่มากเพราะมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง แต่ด้วยประโยชน์ที่ได้เชื่อว่าในอนาคตคงมีการพัฒนา ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และนั่นก็จะทำให้เราได้ใช้พลังงานที่สะอาด และประหยัดกว่าเดิมอย่างแน่นอน